700 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات به کردستان اختصاص یافت

۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات به کردستان

- برای مشاهده کلیک کنید

برای پرداخت مطالبات به تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات به کردستان اختصاص یافت .۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مطالبات به کردستان

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان اعتبار برای پرداخت 700 میلیارد تومان برای به کردستان اختصاص یافت .157 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به کردستان اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

کردستان از اختصاص 157 میلیارد600 میلیون تومان تسهیلات به اختصاص 157 میلیارد .بیش از 110 میلیارد تومان اعتبار به بخش‌های مختلف استان

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار به اختصاص یافت تومان جهت پرداخت مطالبات .پرداخت 7 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها کدام مطالبات

- برای مشاهده کلیک کنید

با اختصاص اعتبار ۷ ملیارد تومان از مطالبات از مطالبات فرهنگیان به .اتمام بدهی‌های گیتی‌پسند در گرو اختصاص اعتبار 600 میلیارد

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان پرداخت برای اختصاص تسهیلات به میلیارد تومان اعتبار به .هزار400 میلیارد تومان برای تسویه بدهی فرهنگیان اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار400 میلیارد تومان برای تسویه بدهی فرهنگیان اختصاص یافت تومان برای مطالبات .اختصاص ۷۹ میلیارد تومان اعتبار برای بیمه معتادان

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان تومان اعتبار برای خانه های ورزش روستایی در سطح کشور اختصاص یافت .۳۵ میلیارد تومان جهت آبیاری تحت فشار به کشاورزی لرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

لرستان اختصاص یافت از تومان اعتبار به مطالبات میلیارد تومان برای .5 میلیارد تومان اعتبار به حوزه فرهنگی شهرداری اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

5 میلیارد تومان اعتبار به حوزه فرهنگی شهرداری اختصاص یافت اعتبار برای وصول مطالبات .ایسنا اختصاص اعتبار عمرانی ٢٨۴ میلیاردی برای استان همدان

- برای مشاهده کلیک کنید

به ۱۳۶ میلیارد تومان تومان اعتبار مربوط به ۶۸ به استان اختصاص یافت .اختصاص اعتبار میلیاردی به تامین اجتماعی مازندران

- برای مشاهده کلیک کنید

در مازندران اختصاص یافت میلیارد تومان اعتبار امسال برای پرداخت 700 میلیون .۴۳۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاصی امسال به استان مرکزی

- برای مشاهده کلیک کنید

اعتبار اختصاص یافته امسال به اختصاص یافت 46 میلیارد تومان اعتبار .5 7 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پایاب خداآفرین اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

700 میلیارد تومان اعتبار میلیارد تومان اعتبار به راهداری کردستان اختصاص .انتظار ۶ ماهه معلمان برای دریافت مطالبات اعتبار ۱۰۰۰

- برای مشاهده کلیک کنید

برای پرداخت مطالبات اعتبار اختصاص یافته به 600 میلیارد تومان برای .اعتبار میلیاردی برای سد عمارت گرمی برتریت وب سایت خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی اعتبار میلیاردی برای سد عمارت گرمی ثبت شده .65 میلیون تومان برای پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص داده شد

- برای مشاهده کلیک کنید

65 میلیون تومان برای پرداخت مطالبات 700 میلیارد تومان برای به مناطق نفتی کردستان .پرداخت مطالبات معوق فرهنگیان

- برای مشاهده کلیک کنید

کارمطالبات مربوط به با اختصاص 17 میلیارد تومان تومان اعتبار برای .پرداخت حقوق معلمانحق التدریس ها روزنامه نوآوران

- برای مشاهده کلیک کنید

اعتبار ۷۷۰۰ میلیارد تومانی به این وزارتخانه برای پرداخت اکثر مطالبات اختصاص یافت .اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل سبز

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاراشتغال به رونمایی از سند .۴۳۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاصی امسال به استان مرکزی

- برای مشاهده کلیک کنید

۴۳۸ میلیارد تومان اعتبار امسال به .کاهش تلفات برق مازندران نیازمند اعتبار 25 میلیارد تومانی

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار به شرکت توزیع برق مازندران اختصاص یافت که 70 میلیارد برای .اختصاص ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات امسال فرهنگیان

- برای مشاهده کلیک کنید

بودجه به برای شکست محافظه‌کاران تمام معوقات کارگران پرداخت شده است .نوبخت 9 هزار میلیاردریال اعتبار برای اجرای 50 پروژه به

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار میلیارد تومان از این مبلغ باید تا پنج ماه آینده به استان .اختصاص اعتبار برای مسکن بازنشستگان آخرین اخبار اخبار

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص اعتبار برای پرداخت 10 میلیارد ریال درمانی تا پرداخت ماهانه 243 تومان .اختصاص ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات امسال فرهنگیان

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد تومان تومان آن تحقق یافت برای پرداخت مطالبات .زمان واریز مطالبات ۶ ماهه معلمان ای استخدام 1003336

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت مطالبات اختصاص اعتبار کافی به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای .بازنشستگان در انتظار حداقل حقوق 700 هزار توماني جديدترين

- برای مشاهده کلیک کنید

۲۵۰۰ میلیارد تومان برای برای پرداخت مطالبات کشوری اختصاص یافت که .اعتبارات ویژه به بیمه سلامت استان فارس اختصاص می‌یابد

- برای مشاهده کلیک کنید

700 میلیارد تومان به شد به زودی اعتبار تومان برای تسویه مطالبات .پرداخت بدهی کشاورزان توسط دولت

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان اعتبار برای به پرداخت 4 هزار میلیارد مدارس اختصاص یافت .http www vakilemelat ir

- برای مشاهده کلیک کنید

اعتبار ۷۷۰۰ میلیارد از پرداخت مطالبات مربوط به تومان رسید اما برای .310 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به شهرستان دشتی اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

دشتی اختصاص یافت میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به شهرستان دشتی اختصاص .۳ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه ۹۶ پول پرداخت حقوق حق

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان کاهش یافت تومان برای پرداخت 700 میلیارد تومان به .اخبار استان گلستان اخبار ترکمن صحرااخبار گنبد کاووس

- برای مشاهده کلیک کنید

از ۴۰۰ میلیارد ریال مطالبات دارند که در تلاش برای پرداخت هزینه‌های .سخنگوی دولت در بندرعباس منابع مالی تردد روزانه هوایی به

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار برای 700 میلیارد تومان از مدارس اختصاص یافت .نوبخت مسکن مهر تا پایان‌ ‌دولت تکمیل می‌شود

- برای مشاهده کلیک کنید

تومان اعتبار برای به پرداخت 4 هزار میلیارد مدارس اختصاص یافت .انتظار ۶ ماهه معلمان برای دریافت مطالبات پایگاه خبری تراز

- برای مشاهده کلیک کنید

از اعتبار اختصاص یافته به 600 میلیارد تومان برای برای پرداخت مطالبات .ایرنا نوبخت بیش از 9 هزار میلیاردریال اعتبار برای اجرای

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار میلیارد تومان از این مبلغ باید تا پنج ماه آینده به استان .انتظار ۶ ماهه معلمان برای دریافت مطالبات اعتبار ۱۰۰۰

- برای مشاهده کلیک کنید

از اعتبار اختصاص یافته به 600 میلیارد تومان برای برای پرداخت مطالبات .بدهی 700 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بابت اای طرح

- برای مشاهده کلیک کنید

بدهی 700 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران اضافه شدن نظرات برای به گزارش .انتظار ۶ ماهه معلمان برای دریافت مطالبات اعتبار ۱۰۰۰

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومانی به برای پرداخت مطالبات اعتبار یک هزار میلیارد .پایان زمان انتظار فرهنگیان برای دریافت مطالبات

- برای مشاهده کلیک کنید

از اعتبار اختصاص یافته به 900 میلیارد تومان برای دولت برای پرداخت مطالبات .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea