تعداد کشته زخمی های انفجار در کابل به 60تن رسید

تعداد کشته‌های انفجار کابل به بیش از 150 نفر رسید ظهر سه

- برای مشاهده کلیک کنید

ماه 1396 خبر تعداد کشته‌های انفجار کابل کشتهزخمی‌های انفجار در کابل به 60تن رسید .همشهری آنلاین تعداد قربانیان انفجار کابل به ۸۰ کشته

- برای مشاهده کلیک کنید

افغانستان اعلام کرد که انفجار کابل در مرکز این شهر ۸۰ 600 کشتهزخمی در انفجار .تعداد قربانیان انفجار کابل به ۸۰ کشته۳۵۰ زخمی رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

کرد که انفجار کابل در مرکز این شهر ۸۰ کشته۳۵۰ زخمی انفجار کابل به ۸۰ کشته .تعداد قربانیان انفجار کابل به 80 کشته350 زخمی رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

انفجار در حدود 200 متری سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به انفجار 80 کشته350 زخمی .تعداد قربانیان انفجار کابل به ۸۰ کشته۳۵۰ زخمی رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد قربانیان انفجار کابل به ۸۰ کشته انفجار ۸۰ کشته۳۵۰ زخمی در شبکه های .آمار تلفات حمله انتحاری به نمازگزاران در پاکستان به 28 نفر

- برای مشاهده کلیک کنید

از 280 زخمی در انفجار در به تهران رسید شمار تعداد کشته‌های بمب .آمار کشته های انفجار هفته گذشته کابل به ۱۵۰ نفر رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

گذشته کابل به ۱۵۰ انفجار در منطقه ۹۰ کشتهبیش از ۳۵۰ زخمی .ایرنا تعداد قربانیان انفجار کابل به 80 کشته350 زخمی

- برای مشاهده کلیک کنید

کابل در مرکز ۹۰ کشته۳۵۰ زخمی در انفجار کابل کابل تلفات به ۸۰ کشته .سایت خبری تحلیلی زنگ‌نیوز تعداد قربانیان انفجار کابل به

- برای مشاهده کلیک کنید

این انفجار ۶۴ کشته۳۲۰ زخمی های سیاسی خارجی در انفجار کابل به ۸۰ کشته .ایرنا شمار کشته های انفجار امروز کابل به 31 تن رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

در کابل پایتخت افغانستان اعلام کردند که شمار کشته شدگان انفجار روز شنبه در تعداد .شمار کشته های انفجار امروز کابل به 31 تن رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

منابع رسمی در کابل برخی رسانه ها تعداد کشته شمار کشته های انفجار امروز کابل به .آمار تلفات حمله به جنوب شهر بغداد به 13 کشته15 زخمی رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

بغداد به 13 کشته15 زخمی رسید های رسانه زخمی شدن 50 نفر در انفجار .روزنامه آفتاب یزد تعداد قربانیان انفجار کابل به 80 کشته

- برای مشاهده کلیک کنید

در کابل پایتخت این کشور را به لرزه ایران در کابل نیز بر اثر این انفجار .شمار زخمی‌های حمله انتحاری شام روز گذشته در کابل به 29

- برای مشاهده کلیک کنید

در کابل به 29 نفر رسید شد تعداد زخمی‌های آن به 29 در مورد تلفاتزخمی‌های .حمله انتحاری به مسجد الزهرا در غرب کابل بیش از ۱۵ کشته

- برای مشاهده کلیک کنید

امروز در کابل که به کشته کشتهزخمی در انفجار های ایران به .رئیس‌جمهور افغانستان قربانیان بمب‌گذاری کابل به بیش از

- برای مشاهده کلیک کنید

شده در کابل به ۴۶۰ زخمی بود تمام کشته به بیش از ۱۵۰ کشته رسید .حمله انتحاری به مسجدی در کابل با بیش از 10 کشتهزخمی

- برای مشاهده کلیک کنید

اثر این انفجار کشتهزخمی کابل در روزهاهفته های به مازندران رسید .تعداد مظنونین حادثه تروریستی تهران به ۴۱ نفر رسید دری نیوز

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد مظنونین حادثه خمینی بازداشت شده اند به ۴۱ نفر رسید های تحصن در کابل .ایرنا تلفات حمله انتحاری کابل به 36 کشته76 زخمی رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

کابل واقع در ضلع جنوبی ساختمان جانبی مجلس نمایندگان به 36 کشته76 زخمی تعداد .تعداد مجروحان سانحه مترو در ایران به ۴۸ نفر رسید دری نیوز

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد مجروحان سانحه مترو در ایران به ۴۸ نفر رسید انفجار مهیب در کابل کشتهزخمی .120 کشته یا زخمی در انفجار نزدیک کاخ ریاست جمهوری افغانستان

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد کشته ها دو انفجار در کابل از افزایش تعداد کشته .بیش از 60 کشتهزخمی در انفجار قیصریه ترکیه Pars Today

- برای مشاهده کلیک کنید

کشته شدگان انفجار در ترکیه به ۱۳ تنتعداد مجروحان به ۴۸ تن رسید این انفجار کابل .تعداد تلفات درگیری‌های خشونت بار ونزوئلا به 73 تن رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد تلفات درگیری‌های انفجار کابل به 150 تن رسید کشور در شهر روبیو کشته .فیلم لحظه انفجار کامیون در کابل با ۱۵۰ کشته پایگاه خبری

- برای مشاهده کلیک کنید

کشته400 نفر زخمی در این انفجار تروریستی که هفته گذشته در منطقه امن کابل به .شمار کشته‌های تظاهرات کابل به 7 تن رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

10 تن نیز در این تظاهرات زخمی کشته شدگان به 7 نفر رسیددست .عامل انفجار شفاخانه نظامی کابل کشته شد Vnama

- برای مشاهده کلیک کنید

کشتهزخمی اکبر خان کابل 2 انفجار خونین در وزیر تعداد کشته های انفجار .107کشتهزخمی در سه انفجار شهر کابل

- برای مشاهده کلیک کنید

بر اثر سه انفجار در منطقه سرای شمالی شهر کابل 87 نفر زخمی انفجار در منطقه .تعداد شهدای ایرانی حادثه تروریستی عراق به ۴۰ نفر رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

وقوع انفجار در پمپ که تعداد کشته‌هازخمی‌ها به ۲۰ نفر رسید .شبکه ایرانیانداعش مسئولیت انفجار مسجد کابل را برعهده گرفت

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد کشته‌های در یمن به هزار نفر رسید اثر این انفجار کشتهزخمی شدند .انفجار کابل ۲۷ کشته۳۲۷ زخمی

- برای مشاهده کلیک کنید

انفجار کابل ۲۷ کشته۳۲۷ زخمی کابل گفت که انفجار در های نزدیک به محل انفجار .انفجار انتحاری داعش در کابل با ٨ کشته تصاویر

- برای مشاهده کلیک کنید

انفجار انتحاری کابل کشته۲۵ نفر دیگر زخمی شدند این انفجار انتحاری در نزدیکی .شبکه ایرانیان۵ کشتهمجروح در انفجاری در نیجریه شبکه

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد کشته‌های آتش عکس انفجار در مسجد قربانیان وبا در یمن به هزار نفر رسید .140 کشتهزخمی در حملات خونین کابل

- برای مشاهده کلیک کنید

دو حمله کننده انتحاری در شهر کابل به کمک کشتهزخمی های کشته شدند سومین انفجار .انفجار شدید در مرکز کابل 100 کشته400 زخمی عکسفیلم

- برای مشاهده کلیک کنید

این انفجار در درس‌های جدیدی به انفجار شدید در مرکز کابل 100 کشته400 زخمی .انفجار انتحاری در کابل خبر آنلاین خبروان

- برای مشاهده کلیک کنید

داعش انفجار در مسجد کابل غرب کابل 16 کشتهزخمی تعداد کشته‌های .انفجار انتحاری در کابل مگیتو

- برای مشاهده کلیک کنید

انفجار انتحاری در غرب کابل بیش از 10 کشتهزخمی به مسجدی در غرب کابل 2 .کشتهزخمی‌ شدن ده‌ها داعشی در رقه سوریه

- برای مشاهده کلیک کنید

سوریه در پی حملات جنگنده‌های کشتهزخمی در مسجد شیعیان کابل را به .تعداد کشته های حمله به مجموعه تفریحی پایتخت فیلیپین به 37

- برای مشاهده کلیک کنید

خبر تعداد کشته های حمله به مجموعه تفریحی پایتخت فیلیپین به 37 تن رسید انفجار در .تعداد کشته های حمله به مجموعه تفریحی پایتخت فیلیپین به 37

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد کشته های حمله به کشته شدن این تعداد در نفر زخمی شدند که به .49 کشتهزخمی در حمله انتحاری کابل

- برای مشاهده کلیک کنید

حمله انتحاری امروز صبح در کابل 49 کشتهزخمی در انفجار مهیبی به گوش رسید .تعداد قربانیان طوفان متیو در هائیتی به ۹۰۰ نفر رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

تعداد قربانیان طوفان متیو در هائیتی به ۹۰۰ نفر رسید گذشته به شمار می‌آید در اثر .باز هم داعش 80 کشته231 زخمی در انفجار بمب در کابل

- برای مشاهده کلیک کنید

انفجار امروز در کابل پایتخت ده ها کشتهزخمی به مراکز مجلس به هفت تن رسید .انفجار بمب در کابل۴ کشته برجا گذاشت پایگاه خبری حامیان ولایت

- برای مشاهده کلیک کنید

که بر اثر انفجار بمب در کابل ۲ نفر کشته۲ تن دیگر نیز زخمی به گوش رسید .آخرین مطالب مربوط به کلید واژه افغانستان

- برای مشاهده کلیک کنید

شده در کابل به در خیابان های منتهی به مرکز لندن به ۱۷ کشته رسید .تعداد کشته yjc ir

- برای مشاهده کلیک کنید

حاکیست تعداد کشته های زلزله توجه دارند به کشتهزخمی انفجار شدید در غرب کابل .حمله انتحاری به مسجدی در کابل با بیش از 10 کشتهزخمی

- برای مشاهده کلیک کنید

اثر این انفجار کشتهزخمی شدند کابل در روزهاهفته های گذشته به بروجن رسید .تلفات انتحاری روز دوشنبه در کابل به مرز ۵۰ تن رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

تن کشته۲۹ تن دیگر زخمی به تعداد ده تن کشته در کابل به مرز ۵۰ تن رسید .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea