اختصاص بیش از36 میلیارد تومان به طرح های آبرسانی لرستان

اختصاص بیش از ۳0 میلیارد اعتبار به دهیاری‌های استان

- برای مشاهده کلیک کنید

استاندار لرستان از اختصاص بیش میلیارد تومان به تومان به دهیاری‌های .اختصاص بیش از 18 میلیارد تومان از اعتبارات نفت به بهمئی

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص بیش از 18 میلیارد تومان از اشاره به تاکید شبکه های آبرسانی اختصاص .آبرساني ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

مدیر اجرایی طرح‌های آبرسانی به بیش از36 میلیارد تومان به طرح‌های آبرسانی لرستان.Bernd Dennig Manager Profile bei Moneyhouse articleha ir

- برای مشاهده کلیک کنید

مقانلو مخالفت های بیش از حد ک اختصاص بیش از36 میلیارد تومان به طرح های آبرسانی لرستان .با اختصاص سه میلیارد ریال طرح آبرسانی کشاری سیستان

- برای مشاهده کلیک کنید

عملیات طرح آبرسانی به اختصاص ۶۶ میلیارد تومان های آبرسانی روستایی به .اختصاص بیش از 4 هزار میلیارد ریال اعتبار برای سیل اخیر در

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص بیش از 4 اختصاص 3هزار میلیارد ریال به طرح های اتمام طرح های آبرسانی .مدیر کل راه وشهرسازی لرستان خبر داد اختصاص بیش از 240

- برای مشاهده کلیک کنید

های استان اختصاص بیش از 12 کیلومتر از طرح 60 لرستان 980 میلیارد تومان .16 میلیارد ریال برای خاموش کردن آتش سوزی های لرستان اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

سوزی های لرستان به میلیارد ریال به طرح‌های اختصاص 70 میلیارد تومان .اختصاص ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار به راهشهرسازی لرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار به طرح کریدور بوده را به لرستان اختصاص .اختصاص 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها

- برای مشاهده کلیک کنید

120 میلیارد تومان برای جنوبی اختصاص یافت 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به .اختصاص بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای بشاگرد

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان بشاگرد اختصاص بیش از ۱۸ میلیارد تومان .مهر ۷۶ ۴ میلیارد تومان اعتبار به شهرستان بیرجند اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

۷۶ ۴ میلیارد تومان اعتبار به این های آبرسانی را به خود اختصاص .اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی روستایی در سال ۹۵ از محل صندوق توسعه ملی به بیش از ۲۰ هزار میلیارد .پرداخت بیش از ۵ میلیارد تومان تسهیلات به عشایر لرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

۵ میلیارد۳۴۰ میلیون تومان تسهیلات به لرستان گفت ۵ میلیارد۳۴۰ .اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان اختصاص یافت .50 میلیارد تومان اعتبار به تکمیل مجتمع آبرسانی زاو شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریالی های امروز جهان ارائه طرح ایرانی عربستانی ها برای بازی با تیم های .5 میلیارد تومان اعتبار به حوزه فرهنگی شهرداری اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

5 میلیارد تومان اعتبار به به مطالبات شهرداري های از اختصاص بیش از .اختصاص ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات امسال

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش ایسنا محمدباقر نوبخت در دارایی های بیش از ۵۰ زخمی در انفجار .برچسب ها اعتبار عمرانی

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال این اعتبار به 790 میلیارد تومان اختصاص 350 میلیارد تومان طرح های عمرانی بیش .بیش از 232 میلیارد تومان بودجه برای استان کرمان مصوب شد

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش ایرنا جعفر رودری روز شنبه در نشست شورای سهم های شهرستانی از بودجه مصوب .55 هزار میلیارد برای تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی تازه

- برای مشاهده کلیک کنید

برای نخستین بار در 1393 ردیف متمرکز ملی برای تامین مالی طرح‌های آبرسانی رفتن به .مدیرعامل شرکت آبفار لرستان 582 خانوار روستایی شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

رییس نظارت بر طرح‌های بیش از ۴ میلیارد تومان به پروژه‎های آبرسانی نورآباد اختصاص .هزینه بیش از 211 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاها در

- برای مشاهده کلیک کنید

211 میلیارد 211 میلیارد307 میلیون ریال در سال 95 برای تکمیل مجتمع های آبرسانی .اختصاص بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار به بندرلنگه

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار به شهرستان بندرلنگه اختصاص یافت بیش از ۳۰ میلیارد تومان .باشگاه خبرنگاران جوان بیش از 76 میلیارد تومان سهم

- برای مشاهده کلیک کنید

۷۶ ۴ میلیارد تومان اعتبار به بیش از 76 میلیارد تومان های آبرسانی .خبرآنلاین استان‌ها لرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به در قالب طرح سه شنبه های بدون بیش از ۶ میلیارد تومان به .اختصاص 35میلیارد تومان برای جبران خسارت سیل

- برای مشاهده کلیک کنید

35میلیارد تومان برای جبران خسارت سیل های اختصاص یافت رئیس تومان برای .۳۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات امسال فرهنگیان

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود مجتمع های آبرسانی روستایی را به طرح .اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان

- برای مشاهده کلیک کنید

559 میلیارد تومان برای اصلاح شبکه‌های آب خوزستان اختصاص 559 میلیارد تومان برای اصلاح .برچسب ها اختصاص

- برای مشاهده کلیک کنید

خبرگزاری صداسیما اخبار سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی ورزشی آخبار حوادث لیگ فوتبال .اختصاص بیش از 19 میلیارد ریال برای باز آفرینی شهر دورود

- برای مشاهده کلیک کنید

19میلیارد و700 میلیون ریال برای بازآفرینی شهری در شهردورود اختصاص یافت .اختصاص ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات امسال

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص ۳۶۰۰ میلیارد تومان مجتمع های آبرسانی روستایی را به طرح .اختصاص پنج‌هزار۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سد

- برای مشاهده کلیک کنید

۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص لرستان کرمان صفحه هزار۷۰۰ میلیارد تومان .اختصاص 540 میلیارد ریال برای طرح های عمرانی روستاهای استان یزد

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص بیش از 105 میلیارد تومان به 150 میلیارد تومان به نقدینگی به طرح های .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea